ZİYARETÇİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca yönetici sıfatını haiz Maslak No Bir Yönetim Danışmanlık ve Servis Anonim Şirketi (“Biz”, “Maslak No 1”) olarak siz Maslak No 1 Binası (“Bina”) ziyaretçilerini; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:Veri Kategorisi

Veri Türü


İlgili Kişi


İşleme Amacı


İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi


Veri Aktarımı


634 Sayılı Kat Mülkiyeti
Kimlik


Ad Soyad


Ziyaretçi


Ziyaretçi’nin kimliğinin tespit edilebilmesi

Kanunu’nun 35/1‐h maddesi

uyarınca ‘ana gayrimenkulün korunması için Bina sakinleri adına gerekli tedbirleri alma’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için Kimlik verisini işlememizin zorunlu olması

Kimlik bilgilerinin not edilmesi vasıtası ile, yarı‐ otomatik

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

634 Sayılı Kat MülkiyetiKanunu’nun 35/1‐h maddesi

Giriş ÇıkışGiriş Çıkış Saati


Ziyaretçi

Ziyaretçi’nin Bina’ya

girdiği ve Bina’dan

çıkış yaptığı saatin tespit edilebilmesi

uyarınca ‘ana gayrimenkulün

korunması için Bina sakinleri adına

gerekli tedbirleri alma’ hukuki yükümlülüğümüzden dolayı

Saati’nin not

edilmesi

vasıtası ile, yarı‐


Yapılmıyor.

Fiziksel Mekân Güvenliği verisini

otomatik


Fiziksel Mekân
işlememizin zorunlu olmasıGüvenliği

34 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun35/1‐h maddesi uyarınca ‘ana

Giriş ÇıkışGiriş Çıkış Tarihi


Ziyaretçi

Ziyaretçi’nin Bina’ya

girdiği ve Bina’dan çıkış yaptığı tarihin tespit edilebilmesi

gayrimenkulün korunması için

Bina sakinleri adına gerekli tedbirleri alma’ hukuki yükümlülüğümüzden dolayı

Tarihi’nin

not edilmesi vasıtası ile, yarı‐


Yapılmıyor.

Fiziksel Mekân Güvenliği verisini

otomatik


işlememizin zorunlu olması

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Kişisel verilerinizin;Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.